Mapeband Easy

Mapeband Easy
Обем: 30м и 10 м.

Каучукова лента, поставена между два слоя нетъкан текстил, за да образува еластични фуги в хидроизолационни системи.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Вид на материала: каучук, поставен между два слоя нетъкан полипропиленов текстил.

Дебелина: 0,68 мм.

Ширина: 130 мм.

Якост на опън: 45 N / 15 mm.

Удължение преди скъсване: 315%.

EMICODE: EC1 Plus - много ниски емисии.

Назад