Мапеи PVC водооткапващ профил, видим монтаж

Мапеи PVC водооткапващ профил, видим монтаж

Профил с водооткапващ ръб за целево отвеждане на дъждовната вода и прецизно оформяне на излизащи от фасадата хоризонтални ръбове.

Техническа информация:

  • Профил от твърдо PVC с интегрирана алкалоустойчива, армираща мрежа.
  • Широчина на мрежата: 10х10 см.
  • Дължина на профила: 2,5м.
  • Опаковка: кашон от 100м.
  • Съхранение: Да се съхранява на сухо и закрито място при температура от +5° до +30°. Да се пази от директна слъчева светлина. В неразпечатана опаковка и при правилно съхранение продуктът е годен за употреба до 24 месеца от датата на производство.
Назад