Строителството в България започва да се възстановява

Строителството в България започва да се възстановява и перспективите са добри
28.09.2016

Строителният сектор е започнал бавно да се възстановява от кризата, макар че още не е преодолял основните предизвикателства, показват данните на Камарата на строителите в България от 2016 г. Общата стойност на строителната продукция за 2015 се изчислява на малко над 16 млрд. лева, което е със 7,4% повече спрямо 2014 г. Отчетен е и умерен ръст на брутната добавена стойност в сектора, както и на заетите лица. При сградното строителство обаче продължават да се отчитат леки спадове за разлика от строителната продукция от инженерна инфраструктура, където е отчетен ръст от над 17 на сто на годишна база.

Ръст от 155% в започнатото ново жилищно строителство, основно в София, се отчита през 2016 година. Жилищният пазар уверено върви по пътя на възстановяването, заедно с общото подобрение на икономиката, изразяващо се в нарастване на броя на разрешителните за строеж и цените на жилищните имоти.

"Перспективата за българската строителна индустрия е добра, като се очаква в следващите пет години секторът да покаже по-добри резултати в сравнение със съответния предходен период." Това сочи докладът "Строителство в България - основни тенденции и възможности до 2020 г." на Construction Intelligence Center към бизнес информационната платформа Timetric.